2.3 - rysowanie okręgu, łuku, elipsy

Okrąg     

      Okrąg jest specyficznym obiektem w AutoCADzie, ponieważ naciśnięcie ikony okręgu z paska narzędzi pozwala nam  na narysowanie okręgu jedynie wskazując jego środek i jakiś następny punkt przez który ma ów okrąg przechodzić. Jak ktoś ma zamiar tak się krzywdzić to proponuję włączyć windowsowego "Painta", wsadzić smoczek do buzi i rysować kolorowe kółeczka i kreseczki. AutoCAD ma znacznie więcej do zaoferowania o czym zaraz się przekonamy.

      Jeśli chcemy wstawić okrąg pomiędzy dwie istniejące proste czy zamiast promienia chcemy wstawić średnicę?  W takich przypadkach najprościej skorzystać z menu głównego i sprawdzić, czy wymienione przez nas przypadki są tam umieszczone (Rys.14)

Rysunek 14. Rozbudowane opcje rysowania okręgu.

 

Rysowanie okręgu

przypadek 1: środek, promień (rys.20)

>> klikamy ikonę na pasku menu rysunkowego , a następnie klikamy w dowolnym miejscu obszaru roboczego określając w ten sposób środek okręgu
>> klikając w pewnej odległości od środka określamy długość promienia (możemy również wpisać długość promienia ręcznie i zatwierdzić ją naciskając klawisz Enter.)

Rysunek 20. Rysowanie okręgu sposobem "Środek promień".

 

przypadek 2: środek, średnica  (rys.20)
>> z głównego menu wybieramy [Rysuj] >> [Okrąg] >> [Środek, średnica] (patrz rys.14) i podobnie jak podczas wybrania opcji na pasku narzędzi wskazujemy środek okręgu oraz wpisujemy długość średnicy lub określamy ją klikając w pewnej odległości od środka.

 

przypadek 3: dwa punkty
>> wybieramy więc kolejno [Rysuj] >> [Okrąg] >> [2 punkty]  (patrz rys.14). Aby narysować okrąg przechodzący przez dwa niezależne punkty, po wybraniu tej opcji klikamy w dwóch miejscach na ekranie i otrzymujemy żądany okrąg.

Rysunek 21. Rysowanie okręgu sposobem "2 punkty".

 

przypadek 4: trzy punkty
Rysowanie okręgu przez trzy punkty jest identyczne do rysowania przez dwa, z tym wyjątkiem, że mamy do wskazania trzy punkty przez które ma przechodzić okrąg.

 

przypadek 5: styczny, styczny, promień
W tym przypadku rysujemy okrąg o podanym promieniu styczny do dwóch obiektów. Funkcja ta jest naprawdę wielce przydatna, gdyż jak już pokażemy obiekty mające być stycznymi do naszego okręgu i podamy promień, AutoCAD sam wybierze najodpowiedniejszą pozycję dla środka okręgu.
Sposób postępowania pokazuje rysunek 22.

Rysunek 22. Rysowanie okręgu sposobem "styczny, styczny, promień".

 

przypadek 6: styczny, styczny, styczny
Tutaj sprawa ma się podobnie jak w poprzednim przypadku. Wskazujemy trzy obiekty będące na rysunku i AutoCAD narysuje nam odpowiedni okrąg. Łatwe, proste i przyjemne. Nie trzeba wykonywać kilkunastu linii pomocniczych żeby narysować odpowiedni okrąg.

 

 

Łuk

      Z rysowaniem łuku jest podobna historia jak w przypadku okręgu - na pasku mamy najczęściej używaną opcję w postaci ikony . Główne menu zawiera natomiast całe spektrum możliwości wstawiania łuków (rys.23). Tych możliwości jest trochę i na każdą okazję. Opisywanie ich było by  nużące dla czytelnika, dlatego pozwolę sobie je tylko wymienić. W nazwie danej metody kryje się od razu sposób i kolejność rysowania tego obiektu.

Rysunek 23. Opcje rysowania łuków.

 

- 3 punkty - tworzymy łuk stawiając kolejno trzy punkty przez które ma przechodzić

- Początek, środek, koniec - stawiamy kolejno początek łuku, środek i koniec

- Początek, środek, kąt - ...

- Początek, środek, cięciwa - ...

- Początek, koniec, kąt - ...

- Początek, koniec, zwrot - ...

- Początek, koniec, promień - ...

- Środek, początek, koniec - ...

- Środek, początek, kąt - ...

- Środek, początek, cięciwa - ...

- Kontynuacja - powoduje kontynuację ostatnio rysowanego łuku

      Rysowanie łuku jest prawie identyczne do rysowania okręgu, posługując się tą analogią proponuję aby samemu popróbować działania poszczególnych metod rysowania łuków pamiętając, że nazwa każdej z metod określa nam kolejność postępowania.

 

Elipsa

      Narzędzie Elipsa, podobnie jak Okrąg i Łuk, większość swoich funkcji skrywa w górnym menu programu (rys.24).

Rysunek 24. Opcje rysowania elipsy.

 

Rysowanie elipsy


>> ikona znajdująca się na pasku rysunkowym pozwala na uruchomienie funkcji rysowania elipsy poprzez wskazanie środka oraz promieni elipsy.


>> Łuk -  pozwala nam na narysowanie elipsy, a następnie wycięcie kawałka w efekcie otrzymując łuk
 

 

 

[ <<< 2.2 rysowanie linii, multilinii, pollylinii ]

[2.4 figury (prostopadłości, równoległości itp.) >>> ]