Koło CAD


Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak

dr ZKrzysiak

Adres służbowy:

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
20-612 Lublin

E-mail służbowy: zbigniew.krzysiak@up.lublin.pl
Telefon służbowy: (81) 5319754

E-mail prywatny: zbigniew.krzysiak@wp.pl
Telefon prywatny: 508099964

Zainteresowania naukowe:

 • Projektowanie, budowa i eksploatacja maszyn rolniczych,
 • Dynamika maszyn rolniczych,
 • Procesy czyszczenia materiałów ziarnistych,
 • Urządzenia do czyszczenia ziarna i nasion,
 • Modelowanie ruchu ziarna w sicie rotacyjnym,
 • Inżynieria bezpieczeństwa,
 • Energia odnawialna i biopaliwa,
 • Ekonomika produkcji rolnej,
 • Systemy komputerowego wspomagania projektowania CAD
 • Bezpieczeństwo przeciw wybuchowe obiektów technicznych (Ex)

 

Wykształcenie:

 • Mgr inż. w zakresie mechaniki, specjalność samochody i ciągniki.

zespol

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 07.09.1989r.

Temat: „Technologia montażu i demontażu silników samochodów ciężarowych rodziny Star 244 w toku napraw w zakładach specjalizowanych.

 • Dr nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – budowa i eksploatacja maszyn rolniczych.

Wydział Techniki Rolniczej, Akademia Rolnicza, Lublin 29.09.1999.

Temat: „Stożkowy rotacyjny zespół czyszczący dla kombajnu zbożowego.

 •  Stopień dr habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej – projektowanie, budowa i eksploatacja maszyn rolniczych.

Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 24.06.2014r.

Sorprendentes con las esferas, el Reino Unido Richard mille replicas relojes con movimientos automáticos está hecho perfectamente del precioso oro rosa, y las atractivas fundas de lona se fijan con ocho tornillos para mantener la estabilidad y la durabilidad. Para hacer que los usuarios obtengan una lectura legible, los números arábigos están indicados en blanco y las manos están cubiertas con un revestimiento luminiscente.

Tanto a la moda como a la moda, el replicas de relojes con respaldos transparentes se combina con coronas y correas negras, que satisfacen por completo los requisitos de los hombres para un estilo atractivo. Además, equipados con los cristales de zafiro y la parte posterior transparente de la caja, se pueden apreciar completamente los discos legibles y las exquisitas piezas mecánicas.

Fabricados de manera elaborada, los movimientos poseen una estructura robusta y una delicada espiral para mantener las correas negras replicas de relojes estables y precisas. Basados ​​en la preferencia de los usuarios masculinos, los misteriosos relojes de copia les permiten disfrutar del hábil diseño mecánico y el excelente rendimiento, que también están disponibles con la función de fecha, particularmente a las 7 en punto.

Temat: „Uwarunkowania techniczne i technologiczne procesu czyszczenia ziarna żyta w urządzeniu rotacyjnym.”

Doświadczenia naukowe i dydaktyczne:

 • 20.12.1989-31.10.1999r. – Asystent, Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Techniki Rolniczej, Katedra Podstaw Techniki, Zakład Teorii Maszyn i Automatyki.
 • 01.11.1999r. Adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Techniki Rolniczej, Katedra Podstaw Techniki, Zakład Teorii Maszyn i Automatyki.
 • 06.12.1998.-.01.06.2000r., Realizacja projektu badawczego nr 05 P06F 014 15. Nowy zespół czyszczący dla kombajnu zbożowego,
 • Certyfikat (164/2000) AutoCAD – edycja zaawansowana, Autodesk Training Center 12.05.2000r..
 • Studia Podyplomowe Podstawy Informatyki dla Nauczycieli, Politechnika Świętokrzyska, Studium Podstaw Informatyki, Kielce 11.09.2002r..
 • Studia Podyplomowe – polityka rolna oraz wykorzystanie funduszy Unii, Akademia Rolnicza w Lublinie, Podyplomowe Studium AGRO-UNIA, Lublin 07.12.2003r..
 • Opracowanie wniosku (współpraca AR i PL) o przyznanie laboratorium komputerowego w ramach konkursu – Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP.
 • Certyfikat I (nr 42) stopnia Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania Wytwarzania i Eksploatacji – organizowanej przez Wydział Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – data nadania – 11.05.2003r.
 • Certificate (nr #2274) Microsoft Approved Course: Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment.
 • Certificate (nr #2275) Microsoft Approved Course: Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment.
 • Certyfikat z uczestnictwa w szkoleniu dla beneficjentów rynku z wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, 20-21..09.2004
 • Certyfikat II stopnia (nr 006) Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania Wytwarzania i Eksploatacji – organizowanej przez Wydział Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – data nadania – 08.05.2004r..
 • Certyfikat (Nr. 2336544) AutoCAD Level III (Projektowanie przestrzenne – 3D) Autodesk Training Center – PROCAD S.A. 4.04.2006r.
 • Ukończenie szkolenia w zakresie – szkolenia obejmujące działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich: renty strukturalne, wspieranie grup producentów rolnych, wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. Zaświadczenie nr 08//22/09/2006/L. Lubelska Izba Rolnicze, Lublin 2006.
 • Certyfikat (Nr. 1FCGXFZSCJ) Autodesk Inventor Level I. Autodesk Training Center – PROCAD S.A. 09.10.2009r.
 • Certyfikat III stopnia (nr 001) Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania Wytwarzania i Eksploatacji – organizowanej przez Wydział Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – data nadania – 08.05.2009r.
 • Certyfikat Umiejętności CAx (Nr 047/2011/ProCAx) z zakresu opracowywania dokumentacji i modelowania 2D/3D w budowie maszyn. Egzamin przeprowadzono w programie AutoCAD, 08.10.2011r.
 • Certificate of Attendace, Participated training on council regulation (EC) 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations (szkolenie z zakresu transportu zwierząt), 18.01.2016r.

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie, za wyróżnioną pracę doktorską, Lublin 01.10.2000r.
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za publikacje 2007-2009, Lublin 01.10.2010r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Leg. Nr 119494. Ministerstwo Edukacji i Wychowania. Warszawa 5.07.2010.
 • Medal srebrny za długoletnią służbę. Leg. Nr 105-2010-159. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 25.07.2010.
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za działalność dydaktyczną w roku 2010 (wydanie podręcznika akademickiego), Lublin 1.10.2011
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za działalność naukową w latach 2010-2011, Lublin 1.10.2012
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za działalność dydaktyczną w roku 2012 (wydanie podręcznika akademickiego), Lublin 01.10.2013r.

Udział w projektach dydaktycznych:

 •  Gołacki K., Krzysiak Z. 2003. Opracowanie i złożenie wniosku w ramach współpracy Akademii Rolniczej i Politechniki Lubelskiej o przyznanie laboratorium komputerowego w ramach konkursu superpracownia 2003. Internet w szkołach – projekt Prezydenta RP. Warszawa. 2003. (1 pkt)

 

Udział w projektach badawczych:

 • Dreszer K, Krzysiak Z. 1998. Nowy zespół czyszczący kombajnu zbożowego. Promotorski projekt badawczy KBN, nr projektu: 5 P06F 014 15. Okres relizacji 06.12.1998.-.01.06.2000. Warszawa. (1 pkt)
 • Gołacki K., Krzysiak Z. 2003. Opracowanie i złożenie wniosku w ramach współpracy Akademii Rolniczej i Politechniki Lubelskiej o przyznanie laboratorium komputerowego w ramach konkursu superpracownia 2003. Internet w szkołach – projekt Prezydenta RP. Warszawa. 2003. (1 pkt)
 • Krzysiak Z., Samociuk W. 2012. Opracowanie i złożenie wniosku B+R. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Pod działanie 1.3.1. Projekty rozwojowe: Badania przemysłowe procesu separacji i oczyszczenia w celu opracowania innowacyjnego urządzenia czyszczącego. NCBiR. Warszawa 30.11.2012. (złożony wniosek – pozytywna ocena formalna i merytoryczna – 67 pkt. na 100 możliwych do uzyskania, nie finansowany z uwagi na brak środków). (1 pkt)