Koło CAD

Wykaz publikacji:

 • Krzysiak Z. 1992. Obróbka cieplna matryc do tłoczenia wybuchowego. Obróbka Plastyczna Metali.Nr 1, s. 23-25.

 • Gambling fop people
 • Krzysiak Z. 1994. Dynamika manipulatora z parami OOP. Materiały Konferencyjne, XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów. Gdańsk/Gdynia, s. 103-108.

 • Krzysiak Z. 1995. Wpływ warunków otoczenia na energochłonność silnika spalinowego. Silniki Spalinowe. Nr 115, s. 8-13.

 • Krzysiak Z. 1995. Wykorzystanie biomasy w rolnictwie na przykładzie pieca centralnego ogrzewania typu „Moderator”. Materiały Konferencyjne Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Rolnicza Osiągnięcia i Perspektywy”, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, s. 101-105.

 • Krzysiak Z. 1997. Wykorzystanie programu AutoCAD do nauki rysunku technicznego na wyższych studiach. Edukacja Medialna, s. 32-35.

 • Krzysiak Z, Gołacki K, Dreszer K. 1998. Przegląd zespołów czyszczących kombajnów zbożowych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 3, s. 43-54.

 • Krzysiak Z. 1998. Urządzenie do rozdzielania ciał stałych. Wzór użytkowy. Nr U1 109066, Urząd Patentowy RP, Warszawa.

 • Krzysiak Z 1999.: Stożkowy rotacyjny zespół czyszczący dla kombajnu zbożowego. Praca doktorska. Wydział Techniki Rolniczej, Akademia Rolnicza, Lublin.

 • Gołacki K, Krzysiak Z, Graboś A. 2000. Czyszczenie  ziarna  zbóż  w  rotacyjnym  sicie stożkowym dla kombajnu  zbożowego. Inżynieria Rolnicza. Nr 4, s. 111-117.

 • Gołacki K, Dreszer K, Krzysiak Z. 2000. Model ruchu ziarna w obrotowym sicie stożkowym. Materiały Konferencyjne Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej XXX lat Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie. Lublin 13-14.09.2000, Aktualne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Streszczenie. s. 50-51.

 • Dreszer K, Gołacki K, Krzysiak Z. 2002.  Stożkowy rotacyjny zespół czyszczący materiałów ziarnistych. Materiały Konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Problemy Techniki Rolniczej i Leśnej. 19-20.06.2002. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Streszczenie, s. 23-26.

 • The Explorer Ref. 1016, wprowadzony w 1963 roku, jest z pewnością najsławniejszą edycją, z najdłuższym okresem produkcji wszystkich Odkrywców, do Ref. 14270 zastąpił go w 1989 roku. Nie trzeba dodawać, że repliki zegarkow to model, który większość ludzi kojarzy jako archetypowy Odkrywca. Rolex repliki zegarków Explorer Nr ref.

 • 1016 był bardzo blisko starszego Ref. 6610 w zakresie projektu i treści technicznych. Przeszedł dwa okresy produkcyjne. Podczas pierwszej fazy produkcji, która trwała do około 1971 roku, była wyposażona w Calibre 1050. Następnie rolex replika zastąpił Calibre 1050 bardziej nowoczesnym kaliber 1570 i zwiększył jego wodoodporność z 50 do 100 metrów.

 • Dreszer K, Krzysiak Z, Gołacki K. 2002. Stożkowy rotacyjny zespół czyszczący materiałów ziarnistych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 486, s. 289-298.

 • Jackowska I, Krzysiak Z. 2004. Energia odnawialna na lubelszczyźnie. I Konferencja Naukowa, Ekoenergia 2004, 14-15.10.2004, Streszczenia, s. 9.      (0 punk.)

 • Sobczuk H, Tys Jerzy, Krzysiak Z. 2004. Opis i interpretacja fizycznych zjawisk zachodzącym w ściskanym złożu rzepaku. I Konferencja Naukowa, Ekoenergia 2004, 14-15.10.2004, Streszczenia, s. 17. (0 punk.)

 • Krzysiak Z. 2005. Koszty i opłacalność produkcji buraków cukrowych. Jubileuszowa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXXV lat Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie, Problemy Inżynierii Rolniczej w Aspekcie Rolnictwa Zrównoważonego, 12-13.05.2005. Streszczenie, s. 83. (0 punk.)

 • Jackowska I, Bojanowska M, Krzysiak Z. 2005. Paliwa węglowe – nieekologiczna przyszłość. II Konferencja Naukowa, Ekoenergia 2005. 17-18.11.2005. Streszczenia, s. 30-31. (0 punk.)

 • Kachel M,  Tys J, Rybacki R, Krzysiak Z, Krasucki W. 2005. Przyczyny uszkodzeń nasion rzepaku będących surowcem dla przemysłu tłuszczowego. Rośliny Oleiste IHAR. s. 154 – 156. (1 punk.)

 • Krzysiak Z. 2006. Koszty i opłacalność produkcji buraków cukrowych. Inżynieria Rolnicza. Inżynieria Rolnicza. Nr 5, s. 355-363. (4 punk.)

 • Krzysiak Z. Zagańczyk, T. 2006. Aplikacja do automatyzacji projektowania kół zębatych stożkowych w programie AutoCAD. Materiały Konferencyjne X Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. 8-12.05.2006. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, s. 91-96. (0 punk.)

 • Krzysiak Z. 2006. Automatyzacja projektowania kół zębatych stożkowych. Mechanik. Nr 10, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 826. (4 punk.)

 • Krzysiak Z. 2006. Automatyzacja projektowania wałów maszynowych. Mechanik. Nr 11, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 936 – 937. (4 punk.)

 • Krzysiak Z. 2007. Przegląd i analiza technik odzyskiwania danych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej Numer specjalny (1), Vol. LVI, s. 423-432. (6 punk.)

 • Krzysiak Z. 2007. Produkcja buraków cukrowych na bioetanol. III Konferencja Naukowa,   Ekoenergia 2007. 16-18.05.2007. Streszczenia, s. 23. (0 punk.)

 • Krzysiak Z. 2007. Multimedialna technika nauki projektowania 3D w programie AutoCAD. Mechanik. Nr 11/2007, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 964 – 965. (4 punk.)

 • Krzysiak Z. 2008. Elektroniczny kurs do zdalnego nauczania rysowania 2D w programie AutoCAD. Materiały Konferencyjne XII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. 12-16.05.2008. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, s. 155-159. (0 punk.)

 • Krzysiak Z. 2008. Wykorzystanie programu AutoCAD do projektowania parków i ogrodów. Materiały Konferencyjne XII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. 12-16.05.2008. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, s. 217-223. (0 punk.)

 • Krzysiak Z. 2008. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w pierwszym roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza nr 8/2008, s. 262-265.          (2 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Multimedialny kurs rysowania dwuwymiarowego w programie AutoCAD 2008 Pl. Mechanik. Nr 2/2009, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 140 – 141. (6 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Multimedialny kurs projektowania trójwymiarowego w programie AutoCAD 2008 Pl. Mechanik. Nr 2/2009, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 142 – 143. (6 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Cięcie plazmowe wspomagane komputerowo. Mechanik. Nr 4/2009, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 964 – 965. (6 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Elektroniczna biblioteka śrub znormalizowanych. Materiały Konferencyjne XIII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. 11-15.05.2009. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, s. 193-200. (0 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Koszty i opłacalność produkcji buraków cukrowych w roku 2007. Zagadnienia ekonomiki rolnej. Kwartalnik, nr 3/2009, Wydawnictwo: Organ Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, i sekcja Ekonomiki Rolnictwa PTE, s. 133-139.(6 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Elektroniczny kurs rysowania 2D w programie AutoCAD. Mechanik. Nr 8-9/2009, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 767 – 769. (6 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w drugim roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza nr 7-8/2009, s. 206-208, 215. (2 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Produkcja bioetanolu z buraków cukrowych . Gazeta Cukrownicza nr 10/2009, s. 264-268. (2 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Elektroniczna biblioteka śrub znormalizowanych. Mechanik. Nr 10/2009, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 873 – 875.    (6 punk.)

 • Krzysiak Z. 2009. Elektroniczna biblioteka nakrętek znormalizowanych. Mechanik. Nr 12/2009, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 1028 – 1029 (6punk.)

 • Krzysiak Z. 2010. Amatorski ploter frezujący. Mechanik Nr 1/2010, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 64. (6punk.)

 • Krzysiak Z. 2010. Wykorzystanie programu AutoCAD do projektowania ogrodów. Mechanik. Nr 2/2010, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s.138 (6punk.)

 • Krzysiak Z. 2010. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza nr 2/2010, s. 49-51. (2 punk.)

 • Krzysiak Z. 2010. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z ZWCAD w zakresie projektowania 2D. Materiały Konferencyjne XIV Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. 10-14.05.2010. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, s. 263-274. (0 punk.)

 • Krzysiak Z. 2010. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z ZWCAD w zakresie projektowania 2D. Mechanik. Nr 7/2010, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 505 (6punk.)

 • Krzysiak Z. 2010. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w czwartym roku trwania reformy rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza nr 5/2010, s. 126-128. (2 punk.)

 • Krzysiak Z. 2011. Budowa i konstrukcja nowego zespołu czyszczącego. Mechanik. Nr 1/2011, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 59. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2011. Dochodowość produkcji buraków cukrowych po reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza nr 3/2011, s. 71-74. (5 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2011. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z Bricscad w zakresie projektowania 2D. Materiały Konferencyjne XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 9-13.05.2011. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tom1, s. 443-456. (0 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2011. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z MegaCAD w zakresie projektowania 2D. Materiały Konferencyjne XV Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 9-13.05.2011. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tom1, s. 457-468. (0 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2011. ZW3D CAD/CAM-strategia zwiększająca efektywność obróbki. Mechanik. Nr 5-6/2011, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 527. (9 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2011. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z Bricscad w zakresie projektowania 2D. Mechanik. Nr 7/2011, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 615. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2011. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z MegaCAD w zakresie projektowania 2D. Mechanik. Nr 7/2011, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 615. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2011. Opłacalność produkcji buraków cukrowych w warunkach reformy rynku cukru. Zeszyty Naukowe Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej,Nr 87 (2011), Wydawnictwo SGGW Warszawa, s. 119-126. (7 pkt.).

 • Krzysiak Z. 2012. Budowa nowego rotacyjnego urządzenie czyszczącego. Mechanik. Nr 2/2012, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 153. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2012. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w drugim roku po  reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza nr 3/2012, s. 112-115. (5 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2012. Urządzenie do oczyszczenia ziarna. Wzór użytkowy, nr Ru 65892, (PL 65892 Y1), data ogłoszenia ochrony 30.04.2012, WUP 4/2012. Urząd Patentowy RP. Warszawa. (10 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2012. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z ZWCAD w zakresie modelowania 3D. Materiały Konferencyjne XVI Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 14-18.05.2012. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tom1, s. 405-418/ (0 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2012. Porównanie i współpraca programu AutoCAD z ZWCAD w zakresie modelowania 3D. Mechanik. Nr 7/2012, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 599/407-420. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2013. Analiza wydzielania masy ziarna żyta w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. Mechanik. Nr 2/2013, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 139/20. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2013. Ocena czyszczenia ziarna żyta w nowym, rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. Mechanik. Nr 2/2013, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 143/20. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2013 Analiza wpływu kąta pochylenia zespołu sitowego na proces czyszczenia ziarna żyta w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. Materiały Konferencyjne XVII Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Szczyrk 13-17.05.2013. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tom1, s. 331-342. (0 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2013 Dobór zakresu  parametrów eksploatacyjnych nowego rotacyjnego urządzenia czyszczącego. Materiały Konferencyjne XVII Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Szczyrk 13-17.05.2013. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tom1, s. 343-354. (0 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2013. Analiza wpływu kąta pochylenia zespołu sitowego na proces czyszczenia ziarna żyta w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. Mechanik. Nr 7/2013, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 595/431-442. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2013. Dobór zakresu  parametrów eksploatacyjnych nowego rotacyjnego urządzenia czyszczącego. Mechanik. Nr 7/2013, Miesięcznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 595/343-454. (7 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2013. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku po  reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza nr 5-6/2013, s. 185-188. (5 pkt.)

 • Krzysiak Z. 2013. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku po  reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza nr 5-6/2013, 185-188. (5 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 10%), Samociuk W., Bartnik G., Zarajczyk J., Szmigielski M., Kocira S., Skwarcz J., Brodzki P., Kowalczuk J., Krzywonos L. 2014. Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym. Materiały Konferencyjne XVIII Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Szczyrk 12-16.05.2014. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tom1, 355-362. (0 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 10%), Samociuk W., Bartnik G., Zarajczyk J., Szmigielski M., Kocira S., Skwarcz J., Brodzki P., Kowalczuk J., Krzywonos L. 2014. Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym.  Mechanik. Nr 7, 560/(CD 355-362). (lista B, 7 pkt).

 • Zarajczyk J., Kowalczuk J., Tatarcza J., Zawiślak K., Sobczak P., Starek A., Mazur J., Krzysiak Z. 2014. Wpływ rodzaju surowca i parametrów roboczych nowej konstrukcji granulatora na odporność na ściskanie peletów (Influence of the type of raw material and working parameters of the new construction of granulator on pellets resistance to compressing). – W: Budowa i eksploatacja maszyn spożywczych BEMS 2014 : XVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 9-12 września 2014 / Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji. Katedra Inżynerii i Maszyn Spożywczych, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz. Komitet Techniki Rolniczej PAN – Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis : Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”, 97. (0 pkt).

 • Szmigielski M., Zarajczyk J., Kowalczyk-Juśko A., Kowalczuk J., Rydzak L.,  Ślaska-Grzywna B., Krzysiak Z., Cycan D., Szczepanik M.; Jakość brykietów z biomasy jako surowca do termochemicznego przetwarzania i produkcji gazu syntezowego. Przemysł Chemiczny. 2014, 93(11), 1000-1004. ISSN 0033-2496 (Lista A,15 pkt).

 • Krzywonos L., Nieoczym A., Siluch D., Krzysiak Z. (udział 25%), 2014. Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej. Logistyka 6/2014, 6220-6224. (lista B, 10 pkt).

 • Wierzbicki S., Kordos P., Krzysiak Z. (udział 30%), 2014. Niekonwencjonalne rozwiązania układów korbowo-tłokowych silników spalinowych. Logistyka 6/2014, 11030-11037. (lista B, 10 pkt).

 • Wierzbicki S., Krzysiak Z. (udział 30%), Kordos P. 2014. Stanowisko dydaktyczne do analizy funkcjonowania nowoczesnych układów rozrządu silników spalinowych. Logistyka 6/2014, 11038-11045. (lista B, 10 pkt)

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Bartnik G., Samociuk W., Zarajczyk J., Szmigielski M., Kulig R., Brodzki P., Dziki D.,  Brumercik F. 2015. Wykorzystanie programu 3ds Max do wizualizacji w inżynierii rolniczej. Mechanik. Nr 2, 147/(CD 47, 1-11). (lista B, 11 pkt)

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Bartnik G., Samociuk W., Zarajczyk J., Wawrzosek J., Szmigielski M., Tatarczak J., Kowalczuk J., Krzywonos L. 2015. Wykorzystanie programu AutoCAD w projektowaniu wyrobów ceramiki artystycznej. Mechanik. Nr 2/2015, 147/ (CD 48, 1-11). (lista B, 11 pkt).

 • Bartnik G., Pieniak D., Krzysiak Z. (udział 20%), Graboś A., Zarajczyk J., Samociuk W., Brumercik F. 2015. Koncepcja zastosowania stomatologicznych kompozytów światłoutwardzalnych w elementach wyposażenia samochodów z wykorzystaniem technik CAx. Mechanik. Nr 2, 147/(CD 49, 1-8). (lista B, 11 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Zarajczyk J., Bartnik G., Samociuk W., Szmigielski M., Kowalczyk-Juśko A.,  Dziki D., Kowalczuk J., Cycan D. 2015. Projektowanie granulatora pierścieniowego do produkcji peletu z wykorzystaniem technik CAx. Mechanik. Nr 2. 147/(CD 50. (lista B, 11 pkt)

 • Tomasikova M., Tropp M., Krzysiak Z., Brumercik F. Steering of transport equipment. Logi 2015/2, Vol IV. 12-20. (0 pkt), (http://portal.vstecb.cz/publishingportal/logi/rocnik/6/cislo/2).

 • Nieoczym A., Gardyński L, Krzysiak Z. (udział 20%), Bartnik G., Samociuk W., Beer-Lech K). 2015. Fatigue strength of screw joints at loading variable. Advanced Technologies in Mechanics. Vol 2, No 2(3), (2015) (lista B0 pkt) (http://dx.doi.org/10.17814/atim.2015.2(3).20).

 • Krzysiak Z., Kozak M., Kalita G. 2015. Karczownik do rozdrabniania, korzeni krzewów. Zgłoszenie patentowe na wzór użytkowy, nr P.411670, data zgłoszenia 02.04.2015. Urząd Patentowy RP. Warszawa Warszawa (0 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Samociuk W., Bartnik G., Wierzbicki S., Krzywonos L., Skic A., Tatarczak J., Brodzki P., Kalita G. 2015. Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. Materiały Konferencyjne XIX Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 11-15.05.2015. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tom1, 453-460. (0 pkt).

 • Krzysiak Z. 2015. Urządzenie do wiercenia otworów i wycinania kształtowego. Zgłoszenie patentowe na wzór użytkowy, nr W. 124092, data zgłoszenia 18.05.2015. Urząd Patentowy RP, Warszawa. (0 pkt).

 • Duda K., Mikulski M., Krzysiak Z. (udział 30%). 2015. Możliwości wykorzystania biopaliw do zasilania jachtowych napędów pomocniczych. Logistyka 3/2015, 1051-1060. (lista B, 0 pkt).

 • Krzysiak Z. 2015. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w czwartym roku po reformie rynku cukru UE z uwzględnieniem kosztów transportu. Logistyka 3/2015, 2612-2617. (lista B, 0 pkt).

 • Nieoczym A. (30%), Gardyński L. (20%), Krzysiak Z. (20%), Bartnik G. (10%), Samociuk W. (10%), Beer-Lech K (10%). 2015. Fatigue strength of screw joints at loading variable. Advanced Technologies in Mechanics. Vol 2, No 2(3) (2015), 28-36. (0 pkt).

 • Plizga K., Rachwał B., Krzysiak Z. (udział 30%). 2015. Wykorzystanie używanego akumulatora litowo-jonowego w środkach transportu. Logistyka 3/2015, 467-471 (lista B, 0 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Samociuk W., Bartnik G., Wierzbicki S., Krzywonos L., Skic A., Tatarczak J., Brodzki P., Kalita G., 2015. Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. Mechanik. Nr 7. 562/(CD 453-460). (lista B, 11 pkt).

 • Bartnik G., Pecyna A., Pawlak H., ŁapińskiM., Samociuk W., Krzysiak Z. (udział 20%). 2015. Koncepcja tworzenia dokumentacji dla wybranych urządzeń objętych dyrektywą maszynową. Logistyka 5/2015, 33-40 (lista B, 0 pkt/).

 • Dziki D., Polak R., Wójcik J., Kozak P., Gawłowski S., Krzysiak Z. 2015. Analiza procesów suszenia i rozdrabniania pieczywa wycofanego z obrotu w aspekcie możliwości wykorzystania do celów energetycznych i przemysłowych. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 1/4(13), 19-23 (lista B, 3 pkt).

 • Samociuk W., Samociuk D., Krzysiak Z. (25%),  Wołos D. 2015. Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/we – procedury oceny zgodności z wymaganiami. Maszyny i procesy produkcyjne – monografia pod redakcją Świć A., Gola A. Politechnika Lubelska, Lublin, 58-66 (4 pkt) ISBN-978-83-7947-138-6.

 • Samociuk W., Krzysiak Z., (25%), Bartnik G., Samociuk D. 2015. Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/we – ocena ryzyka dla układu logicznego realizującego funkcję bezpieczeństwa. Maszyny i procesy produkcyjne – monografia pod redakcją Świć A., Gola A. Politechnika Lubelska, Lublin, 99-114. (4 pkt). ISBN-978-83-7947-138-6.

 • Kołtun M., Kocira S., Krzysiak Z (10%),, Ćwiklińska M,, Kocira A,, Koszel M. 2015. 76. Economic size and developmental possibilities of chosen family farms in Poland, Agriculture and Agricultural Science Procedia Volume 7, 2015, 113–118. (Baza Scopus, 15 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Nieoczym A., Gardyński L., Duda K., Plizga K,. Bartnik G., Beer-Lech K., Samociuk W., Rachwał B.. 2016. Informatyczne wsparcie procesów magazynowych. Logistyka 1/2016, 265-271 (lista B, 0 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Nieoczym A., Gardyński L., Wierzbicki S., Skic A., Samociuk W., Bartnik G., Szmigielski M. 2016. Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt. – 1/2016, 272-277 (lista B, 0 pkt).

 • Nieoczym A. (30%), Tarkowski S. (20%), Krzysiak Z. (20%), Skic A. (10%), Plizga K (10%), Brumercik F. (10%). 2016. Impact of process engineering factors on stabilization of screw joint. Advanced Technologies in Mechanics. Vol 3, No. 1(6) (2016) (lista B pkt 0).

 • Kohar R., Krzysiak Z. (udział 20%), Lukac M., Brumercik F. 2016. Analysis of roller bearing cagesintroduction. Advanced Technologies in Mechanics. Vol 3, No. 2(7) (2016)  (lista B pkt 0).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Bartnik G., Samociuk W., Łysiak G., Skic A., Dziki D. Plizga K., Rachwał B., Nieoczym A. 2016. Modelowanie urządzenia czyszczącego w programie Inventor. Mechanik. Nr 3, 222-223. (lista B, 11 pkt).

 • Samociuk W., Krzysiak Z. (udział 10%), , Szmigielski M., Zarajczyk J., Stropek Z., Gołacki K., Bartnik G., Skic A., Nieoczym A. 2016. Modernizacja układu sterowania w celu redukcji ryzyka poważnych awarii bezciśnieniowego przechowywania amoniaku. Przemysł Chemiczny. 95(5)/2016, 1032-1035. ISSN 0033-2496 (lista A, 15 pkt IPC 0,394).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Samociuk W., Bartnik G., Duda K., Nieoczym A., Beer –Lech K., Łysiak G., Plizga K., Rachwał B. 2016. Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces wydzielania mas ziarna jęczmienia w urządzeniu rotacyjnym, Materiały Konferencyjne XX Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 16-20.05.2016. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tom 1, 305-310. (0 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Bartnik G., Nieoczym A., Samociuk W., Beer –Lech K., Plizga K., Rachwał B., Plizga K., Łysiak G. 2016. System zarządzania BHP dla firmy autobusowej. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. Nr 6, 248-249. (lista B, 7 pkt).

 • Krzysiak Z. (udział 20%), Samociuk W., Bartnik G., Duda K., Nieoczym A., Beer –Lech K., Łysiak G., Plizga K., Rachwał B. 2016. Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces wydzielania mas ziarna jęczmienia w urządzeniu rotacyjnym. Mechanik. Nr 7, 742-743 . (lista B, 11 pkt).

 • Krzysiak Z. 2016. Urządzenie do wiercenia otworów i wycinania kształtowego. Wzór użytkowy, nr W. 124092, data ogłoszenia ochrony 02.12.2016. Urząd Patentowy RP. Warszawa (15 pkt).

 • Nieoczym A., Krzysiak Z. (30%), Samociuk W. 2016. Modernizacja maszyn używanych w gospodarstwie rolnym. Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn – monografia pod redakcją Jonak J. Politechnika Lubelska, Lublin, 54-72 (1,07 ark. wyd. 4 pkt). ISBN-978-83-7947-202-4.

 • Beer-Lech K., Skic A., Szala M., Krzysiak Z. (10%), Samociuk W., Bartnik G. 2016. Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki – monografia pod redakcją Pizoń J., Czyż Z. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o. Lublin 170-183. (0,9 ark. wyd. 4 pkt) ISBN 978-83-65598-23-3.

 • Wierzbicki S., Śmieja M., Kozłowski M., Nieoczym A., Krzysiak Z. (udział 20%). 2016 Experimental tests on a dual fuel compression-ignition engine powered by biogas with a varying chemical composition. Journal of KONES. Vol. 23. No. 3, 2016. 549-554. (lista B, 14 pkt). 10.5604/12314005.1216491.

 • Krzysiak Z. 2016. Dochodowość produkcji buraków cukrowych w kampanii 2015/2016 na przykładzie województwa lubelskiego Motorol, Vol. 18, No. 9, 21-26. (lista B, 6 pkt).