Koło CAD

Regulamin
Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD

§1

Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania zwane dalej „Kołem CAD” działa na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

§2

Siedzibą Koła jest Zakład Teorii Maszyn w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

§3

Działalność Koła ma charakter społeczny a udział we władzach jest honorowy.

Serien mit starken, modernen Funktionen, wie Inspiration aus dem Cockpit-Design, moderner High-Tech-Materialkombination, hochmoderner replica uhren-Technologie, die sie für High-End-rolex replica-Produkte darstellt. Diese fake uhren verwendet auch sieben Tage des automatischen 51111-Uhrwerks, das Gehäuse mit antiallergischem Titanmetall ist sehr willkommen. Die neuen Produkte dieses Jahres, die Verwendung des Edelstahlgehäusematerials Spitfire, bringen Schweizer IWC Fliegeruhren mit ewigem Kalender und großer Datums- und Monatsanzeige.

Die berühmte Spitfire Cockpit-Instrumentenplatte als Quelle des Designs, die IWC Spitfire-Fliegeruhr, ist ein weiteres ihrer beliebten Submodelle. Der neue Spitfire Perpetual Calendar in ausgeklügelter mechanischer Struktur zwischen der raffinierten Verschmelzung von Architektur mit einer kumulativen Timing-Flyback-Funktion, um diese komplexen Funktionen übersichtlich darstellen zu können, ist eine komfortable Darstellung auf dem Zifferblatt, wobei die Bewegung eng an Layout und Design anliegen muss ist ein Hauptmerkmal des Automatikwerks 89801.

§4

Dla realizacji zadań programowych Koło korzysta ze środków finansowych:

 1. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 2. własnych środków wypracowanych poprzez udział w pracach badawczych i wdrożeniowych,
 3. uchwalonych doraźnie składek członkowskich,
 4. dotacji z innych instytucji i organizacji.

§5

Członkami Koła mogą być:.

 1. studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 2. uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 3. W pracach Koła mogą brać udział nauczyciele akademiccy.
 4. Członek Koła ma prawo:
 5. wybierać i być wybieranym do władz Koła CAD,
 6. uczestniczyć w zebraniach i imprezach Koła CAD,
 7. Członek Koła jest zobowiązany:
 8. brać czynny udział w pracach Koła CAD,
 9. przestrzegać postanowień regulaminu,
 10. Członkostwo Koła ustaje w przypadku:
 11. dobrowolnego wystąpienia z Koła CAD zgłoszonego na piśmie,
 12. ukończenia studiów.

§6

Najważniejszą władzą Koła CAD jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Koła raz na rok (kalendarzowy).
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym terminie na wniosek Zarządu, Opiekuna lub co najmniej połowy członków Koła CAD.
 4. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa stanu osobowego Koła CAD. Ten sam wymóg dotyczy zebrania Zarządu.
 5. Uchwały i decyzje podejmowane są zwykła większością głosów.
 6. Uchwała o rozwiązaniu Koła CAD może być podjęta przy obecności 2/3 jego członków większością 2/3 głosów.

§7

Organem wykonawczym Koła jest Zarząd wybierany na roczną kadencję.

 1. W skład Zarządu Koła wchodzą:
 2. przewodniczący,
 3. wiceprzewodniczący,
 4. sekretarz pełniący jednocześnie obowiązki skarbnika.

§8

Do podstawowych kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła CAD należy;

 1. uchwalenie regulaminu Koła CAD i zmian w regulaminie,
 2. zatwierdzenie planów pracy i przyjmowanie sprawozdań,
 3.  kontrola gospodarki finansowej Koła CAD,
 4. wybór Zarządu Koła CAD,
 5. przyjmowanie i wykluczanie członków.
 6. Do podstawowych kompetencji Zarządu Koła należy:
 7. kierowanie pracą Koła CAD zgodnie z Regulaminem i postanowieniami Walnego Zebrania,
 8. reprezentowanie Koła CAD na zewnątrz przed Władzami Uczelni,
 9. prowadzenie rejestru członków i dokumentacji działalności Koła CAD,
 10. prowadzenie gospodarki finansowej Koła CAD,
 11. podejmowanie bieżących decyzji.

§9

Koło może zrzeszać się z innymi jednostkami w ramach Studenckiego Ruchu Naukowego, organizacji młodzieżowych i studenckich oraz organizacji i stowarzyszeń naukowo – technicznych.

§10

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem określają:

 1. Regulamin studiów,
 2. Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Opiekun Koła

                                                                                   Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak